www.podatki-holandia.eu
Kontakt


Biuro Rachunkowe  Rozliczenia Podatkowe Holandia!!!


Zakres naszych usług:



• Rozliczenia podatkowe
• Korekty rozliczeń
• Rozliczenia ubezpieczenia i inne (zorgtoeslag, huurtoeslag)
• Sofinumer (BSN)
• dodatek na utrzymanie dzieci  (Kinderbijslag)
• Ubezpieczenia 
• Tłumaczenia 
• Pośrednictwo w sprawach administracyjnich
• Porady prawne
• Zasiłki dla bezrobotnych
• Formularze (E-301, E-303)


Pomagamy również w problemach codziennego życia :

- Bank
- Szkoła / przedszkole
- KvK ( Izba Handlowa )
- Urząd podatkowy
- Urząd Gminy / Miasta
- Spółdzielnie mieszkaniowe
- UVW  uitkering

Jak wygląda w Holandii rozliczenie z holenderskim fiskusem   (Belastingdienst)?   Czy musimy samodzielnie rozliczyć się za cały rok?

Aby rozliczyć się z holenderskim urzędem podatkowym (Belastingdienst), należy dokonać rozliczenia na podstawie karty podatkowej "jaaropgaven" Kartę podatkową powinien wydać nam pracodawca lub biuro pośrednictwa pracy.Za każdy rok podatkowy należy posiadać tyle jaaropgaven, w ilu firmach pracowaliśmy. Każda osoba powinna dokonać wstępnego obliczenia podatkowego.Można rozliczyć się samodzielnie lub też wraz ze swoją małżonką lub partnerką, która nie miała dochodu w Polsce lub też miała niewielki dochód w Polsce.




Niestety nie ma zbyt wielu ulg podatkowych, lecz  można odliczyć podatek za hipotekę, adwokata, jeżeli korzystaliśmy z usług, notariusza, leczenie, zakup okularów czy też szkieł kontaktowych. Wszystkie  informacje można znaleźć na stronie internetowej holenderskiego urzędu podatkowego (Belastingdienst). Co roku należy sprawdzać jakie są zmiany i nowości w ulgach podatkowych.





Możesz otrzymać dodatek na dziecko, tzw. kindertoeslag.

Kwota roczna, maksymalnie 994 euro, wypłacana jest przez Holenderski Urząd Podatkowy miesięcznie, tj. zaliczkowo, do rozliczenia się z tego dodatku pod koniec roku. Jeżeli dochód osoby zainteresowanej otrzymaniem tego dodatku wynosi w skali roku do 29.413 euro, to może ubiegać się o ten dodatek. Jeżeli dochody są wyższe to kwota dodatku jest mniejsza. Górna kwota dochodów wynosi 46.700 euro rocznie.
Warunkiem otrzymania tego dodatku jest otrzymywanie zasiłku rodzinnego w Holandii. Urząd SVB wypłacający zasiłek rodzinny, automatycznie zgłasza każdą osobę do Holenderskiego Urzędu Podatkowego z wnioskiem o wypłacenie tego dodatku. Pamiętajmy jednak, iż w chwili zaprzestania pracy w Holandii, ten dodatek nam sie nie należy. O fakcie zaprzestania pracy należy zgłosić do Urzędu SVB prowadzącego zasiłki rodzinne.
Jednak w chwili ponownego podjęcia pracy na terenie Holandii dla holenderskiego pracodawcy czynności te można ponownie zgłosić i urząd będzie nadal wypłacał zasiłek rodzinny (SVB) oraz dodatek na dziecko (kindertoeslag) – Urząd Podatkowy.  KWOTA WYPŁATY ZASIŁKU RODZINNEGO JEST ZALEŻNA OD WIEKU DZIECKA:

Wysokosc zasiłku dla dzieci urodzonych po 01.01.1995 roku, na dziecko:

- 0 do 5 lat- €194,99
- 6 do 11 lat-€236,77
- 12 do 18 lat-€278,55

Wysokosc zasiłku dla dzieci urodzonych przed 01.01.1995:

1 dziecko- €278,55
2 dzieci- €313,25
3 dzieci- €324,81
4 dzieci- €350,23
5 dzieci- €365,47 itd...

POTRZEBNE DOKUMENTY:

- sofinummer osoby wnioskującej
- zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu osoby wnioskującej oraz partnera i dzieci
- zaświadczenia o pobieraniu lub nie pobieraniu świadczeń rodzinnych w Polsce
- zaświadczenia o zatrudnieniu(umowa o prace)
- dokumenty tj.: akt ślubu, akt urodzenia dziecka(druki unijne)

Pamiętajmy o tym, że każdy holenderski pracodawca jest zobowiązany do wystawienia i wydania swojemu pracownikowi dokument jaaropgave i nie ma znaczenia czy wykonywana przez Państwa praca najemna miała charakter stały czy tylko sezonowy. Jeżeli zdarzy się, że z różnych przyczyn nie otrzymali Państwo jaaropgave, nie oznacza to, że nie można się starać o zwrot nadpłaconego podatku. Jeżeli mają Państwo tego typu trudności zapraszamy do naszego biura, doradzimy, w jaki sposób uzyskać kartę podatkową - jaaropgave.



portaal van de Poolse


Top